Főoldal
Intézmények
Gazdaság
Egészség
Vallás
Kultúra
Rendezvények
Sport
Szabadidő
Turizmus

Intézmények >> Csátalja Óvoda

Cím: 6523 Csátalja, Dózsa György u. 3.

Tel: 79/362-108

Vezető óvónő: Czakó Andrásné

,, Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,
Míg tényleg felnövök!
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani-
De érteni is akar,
Hogy közel legyen a szívdobogásunk."
/Birtalan Ferenc/

FELHÍVÁS bölcsődei ellátás biztosítása iránti igény jelzésének lehetőségéről

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program

 

Óvodánk 1979-ben épült, a község központjában található, jól megközelíthető. a falu egyetlen óvodájaként tölti be a 3-7 éves gyermekek intézményes nevelését.

A csoportszobák és a hozzátartozó előszobák, mosdók jól elszeparáltak, így a különböző életkorú gyermekek nem zavarják egymás napi rendjét, tevékenységét. A negyedik csoportszoba tornaszobaként funkcionál megfelelő tornaszerekkel, eszközökkel berendezve.

Intézményünkben német nemzetiségi nevelés folyik. Igyekszünk megvalósítani az óvodai nevelés alapvető kereteiben, tevékenységformáiban (ének-zene, mese-vers, mozgás testnevelés, vizuális nevelés, külsővilág tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok) a JÁTÉKOT kiemelve spontán és tervszerű tanulással, kétnyelvű környezetben fejlődnek a gyerekek képességei, alakuljon a személyiségük.
a német kisebbség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása végett nemzetiségi napot tartottunk az idén, és tervezzük kétévenként megrendezését.
Intézményünk szép környezete, nagy füves udvara, parkjellegű árnyékot adó fákkal, bokrokkal - sok lehetőséget biztosít az idejáró gyermekeknek az önfeledt játékra, mozgásra. Fedett homokozó, babaház, sok hinta, mászóka és három oldalról védett, befedett terasz ad sok játszóhelyet az örökmozgó nebulóknak.

Rendezvényeink, ünnepeink:
- almaszedés
- November 11.:Márton napi lampionos felvonulás
- Télapó, Karácsony (ajándékozással)
- Jelmezes farsangi bál a gyerekeknek - fánkevéssel
- Szülők ,,Valentin Bál"-ja februárban, a Művelődési Házban
- Március 15. - Nemzeti ünnepünk
- Húsvét - Ajándékkeresés az udvaron
- Német nemzetiségi nap (kétévente)
- Anyák napja - csoportonkénti emlékezés
- Évzáró ,,Kerti Parti" az Óvodánk udvarán (ügyességi játékok, versenyek, csoportonkénti főzés az udvaron)

Az anyás beszoktatás hívei vagyunk, így próbáljuk megkönnyíteni a kisgyermekek óvodai életének első napjait, heteit. Büszkék vagyunk, hogy több éve a szomszédos községekből is járnak át hozzánk óvodások és maradnak itt az iskolába.
Fontosnak érezzük a kapcsolattartást más helybeli intézményekkel, de elsősorban az általános iskolával, mely az óvodai élet után meghatározó szerepet tölt be a gyerekek életében. Az iskolakezdés nehézségeit a közös látogatásokkal, megbeszélésekkel igyekszünk áthidalni.
Mi óvónők és a munkánkat segítő dajkák is a szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk. Pedagógiai célunk, feladatunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, kétnyelvű környezetben.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves szülőt és gyereket a mi kis óvodánkba Szeretnünk kell a gyermekeket, erre bíztatnak híres írónk gondolatai:

Móra Ferenc: Szeresd a gyereket (részlet)

,,Szeresd a gyermeket, öleljed szívedre őt.
Ringasd lágyan a szegény kis szenvedőt.
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid
!"

2011-2012. tanév eseményei:

2012-2013 tanév eseményei:


Fotógaléria